Main page | Journal list | Log-in

Publications in Jemná mechanika a optika

This journal was preceded by

none

This journal was succeeded by

none

2005

Ohlídal I., Ohlídal M, Franta D., Čudek V, Buršíková V., Šiler M,
Měření mechanického napětí v tenkých vrstvách pomocí kombinované optické metody,
Jemná mechanika a optika Vol. 50 (2005) 72–75

2002

Klapetek P, Ohlídal I., Franta D.,
Applications of atomic force microscopy for thin film boundary measurements,
Jemná mechanika a optika Vol. 47 (2002) 195–199

1999

Ohlídal I., Franta D., Klapetek P, Vičar M,
Relationship between AFM and optical measurements at analyzing surface roughness,
Jemná mechanika a optika Vol. 44 (1999) 307–311

1998

Ohlídal I., Ohlídal M, Franta D., Tykal M, Pražák D, Michálek A,
Srovnání výsledků měření drsnosti povrchu dosažených vybranými optickými metodami a metodou profilometrickou,
Jemná mechanika a optika Vol. 43 (1998) 130–136