Main page | Journal list | Log-in

Ivan Ohlídal, Miloslav Ohlídal, Daniel Franta, Miroslav Tykal, Dominik Pražák, Aleš Michálek

Srovnání výsledků měření drsnosti povrchu dosažených vybranými optickými metodami a metodou profilometrickou

Jemná mechanika a optika 43 (1998) 130–136

V tomto článku je provedeno srovnání výsledků dosažených vybranými optickými metodami a metodou profilometrickou při měření různých drsných povrchů pevných látek.

Download PDF (14681 kB)

You can also contact one of the authors: ohlidal@physics.muni.cz, franta@physics.muni.cz