Main page | Journal list | Log-in

Publications in Československý časopis pro fyziku

This journal was preceded by

none

This journal was succeeded by

none

2003

Ohlídal I., Klapetek P, Franta D.,
Aplikace mikroskopie atomové síly při analýze tenkých vrstev ZnSe a ZnTe,
Československý časopis pro fyziku Vol. 53 (2003) 97–100

2001

Klapetek P, Ohlídal I., Franta D.,
Vliv diskrétní Fourierovy transformace na zpracování AFM dat,
Československý časopis pro fyziku Vol. 51 (2001) 49–51

Klapetek P, Ohlídal I., Franta D.,
Měření základních statistických veličin náhodné povrchové drsnosti pomocí mikroskopie atomové síly,
Československý časopis pro fyziku Vol. 51 (2001) 16–21