Main page | Journal list | Log-in

Petr Klapetek, Ivan Ohlídal, Daniel Franta

Vliv diskrétní Fourierovy transformace na zpracování AFM dat

Československý časopis pro fyziku 51 (2001) 49–51

V článku je popsán vliv diskrétní Fourierovy transformace (DFT) na určení hodnot jednorozměrné spektrální hustoty prostorových frekvencí náhodně drsných povrchů v případě využití dat získaných pomocí mikroskopie atomové síly (AFM). Jsou zde diskutovány chyby, které vznikají při určování zmíněné hustoty v důsledku použití okénkové funkce.

Download PDF (3862 kB)

You can also contact one of the authors: ohlidal@physics.muni.cz, franta@physics.muni.cz