Main page | Journal list | Log-in

Daniel Franta, Ivan Ohlídal, Jaroslav Hora, Karel Navrátil

Proc: Spektroskopická elipsometrie slabě drsných povrchů

Proceedings of 12. konference českých a slovenských fyziků, Proceedings of 12. konference českých a slovenských fyziků (1996) pp.482-485

Published by Jednota českých matematiků a fyziků

Pokud standardní odchylka výšek nerovností σ náhodně drsných povrchů je podstatně menší než vlnová délka λ dopadajícího světla na tento povrch, je možné pro výpočetoptických veličin charakterizujících světlo odražené od takového povrchu použít Rayleigh–Rice (RR) teorii. Tato teorie umožňuje vypočítat i hodnoty elipsometrických parametrů Ψ (azimut) a Δ (fázový posuv) a odrazivosti R koherentně odražených vln od zmíněných slabě drsných povrchů. V tomto příspěvku ukážeme, že vztahy pro elipsometrické parametry a odrazivost odvozené v rámci námi zobecněné RR teorie mohou být využity i pro analýzu tenkých vrstev se slabě drsnými rozhraními. Pro tento účel budou použity velmi tenké oxidové vrstvy existujícína površích monokrystalu GaAs.

Download PDF (5435 kB)

You may also contact one of the authors: franta@physics.muni.cz, ohlidal@physics.muni.cz